hirek.png
CSENGŐDI ÉRTÉKTÁR

...Ha van ötlete, ajánlata, az alábbi űrlap segítségével megteheti, elküldheti! A kitöltés végén csak a "küldés" gombra kell kattintania, megkapjuk! (Esetleg angol nyelvű rendszer esetén a "submit" feliratra.)
Nekünk érték...
Minden, ami nálunk szép, megőrzendő, megmutatandó, becsülendő! Csengődi különlegességek tárháza. Gyűjtsük össze közösen magunknak, utódainknak! Köszönjük, hogy segíti munkánkat!
http://goo.gl/forms/Ed415LZJ2a8QmPMw2
Köszönjük!

Helyi Értéktár Bizottság

 
Csengőd Községért Alapítvány

 
Térítési díj befizetés

 
Majális program

 
Kutyaszépség verseny a majálison

 
Képviselő-testületi ülés - meghívó

Előterjesztések:

A 2015. ÉVI ADÓÜGYI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓVAL, GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
Kiskőrös HTP 2015. évi beszámolója

 
FELHÍVÁS - A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁRA

Tisztelt Vállalkozó, Őstermelő!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35-37. § alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenységnek minősül a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelem-szerzésre irányuló tevékenysége. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Hivatkozással a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. b. pontjára, vállalkozónak minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 23. §-a alapján a mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelőt is), ha az e tevékenységéből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie, ha meghaladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell a jövedelmét meghatároznia. 

Tájékoztatom, hogy a 2015. évi helyi iparűzési adó bevallását Csengőd Község Polgármesteri Hivatal Adóügyi irodájához kell benyújtani. A bevallás határideje: 2016. május 31.

Felhívom figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának határidejével azonos időpontig kell megfizetni a 2015. évi adókülönbözetet az 52500037-03540000 sz. helyi iparűzési adó beszedési számlára, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2015. évre vonatkozóan az adó évi mértéke az adóalap 1,7 %-a.

A bevalláshoz szükséges nyomtatványok nem kerülnek postázásra önadózóink felé.
A bevallási nyomtatványok letölthetők a www.csengod.hu honlapunkról, illetve személyesen igényelhetők ügyfélfogadási időben az adóügyi irodában.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:      13.00-16.00
Szerda:     8.00-16.00
Péntek:     8.00-12.00


Felhívom figyelmét, hogy az adóbevallás aláírás nélkül érvénytelen, továbbá az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást!
Kérem Tisztelt Adózónkat, hogy befizetését, adóbevallását a határidő pontos betartásával szíveskedjen teljesíteni hivatalunk felé.


dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

 
Egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.
Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, az alábbiak szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a díj jogosultjának adatait. A számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszámla) a www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap tájékoztatást. Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíti díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak szerint járhat el.
Április 1-jétől javasoljuk - a legkényelmesebb díjkiegyenlítési megoldásra - a csoportos beszedési megbízásra való áttérést.
A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit 2016.04.30.-tól a www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja.
Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.
A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:
- A hulladékgazdálkodási díj nem változik!
- A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.
- Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.
- A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.
Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségbeli javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz.

Tisztelettel:
NHKV Zrt.


 
Lakossági felhívás kéménytüzek csökkentésére

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

Bővebben...
 
II. Fitt-Lesz Csengőd

 
FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Csengőd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2016. (II. 23.) határozata alapján értesítjük a Szülőket, hogy a 2016/2017. nevelési évre a Csengődi Napközi Otthonos Óvodába (6222 Csengőd, Béke tér 1.) a beíratás időpontja:
-    2016. április 25. (hétfő)    8-17 óra
-    2016. április 26. (kedd)    8-17 óra

Bővebben...
 
Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

A tavasz végérvényes beköszöntével egyre többen töltik szabadidejüket a természetben. Ennek során nagyobb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
A veszélyt a kiszáradt aljnövényzet és az avar jelenti, melyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Különösen igaz ez erős szél esetén. Ám nem hibáztathatjuk a természetet, hiszen a szabadtéri tűzesetek legfőbb oka mi vagyunk, emberek. Ezért figyeljünk oda, hogy hol és mikor gyújtunk a szabadban tüzet.

A Katasztrófavédelem lakossági tájékoztatójából tájékozódhatunk a pontos szabályokról.

A Lakossági tájékoztató itt érhető el.


 
EBOLTÁS!

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 36