hirek.png
Közszolgálati Tisztviselők Napja

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93.§ (2) bekezdése szerint a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

Erre tekintettel a Csengődi Polgármesteri Hivatalban 2016. július 1. napján az ügyfélfogadás szünetel.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét!

C s e n g ő d, 2016. június 28.

Tisztelettel:

dr. Boldoczki Krisztina s.k.
jegyző


 
Ügyfélfogadás szünetel

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 61.§ (8) bekezdése alapján a nyári időszakban 2016. július 25. napjától 2016. augusztus 5. napjáig a zavartalan ügymenet és feladatellátás biztosítása mellett – az igazgatási szünetet rendelt el.
Erre tekintettel a Csengődi Polgármesteri Hivatalban 2016. július 25. napjától 2016. augusztus 5. napjáig az ügyfélfogadás szünetel.

A zavartalan feladatellátás érdekében a Polgármesteri Hivatal
2016. július 27. napján (szerda) 8:00 – 13:00, valamint
2016. augusztus 3. napján (szerda) 8:00 – 13:00 ügyeletet tart.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét!

C s e n g ő d, 2016. június 22.

Tisztelettel:

dr. Boldoczki Krisztina s.k.
jegyző


 
Térítési díj befizetés

 
Képviselő-testületi ülés | 2016.06.28.

 
Pályázat - élelmezésvezető munkakör betöltésére

Csengőd Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csengőd Község Önkormányzata élelmezésvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az étkeztetés ellátására létrehozott szervezeti egység irányítása. A dolgozók munkájának megszervezése, felügyelete, ellenőrzése. 250 - a közeljövőben várhatóan 450 - adagos főzőkonyha működésének biztosítása az önkormányzat által elfogadott költségvetés alapján. Az étkeztetés zökkenőmentes és időben történő megszervezése. HACCP rendszer működése, élelmiszer-biztonsági szabályok betartása. Szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlaptervezés az egészséges étkezéssel kapcsolatos szempontok kiemelt figyelembe vételével. Tűz, baleset és munkavédelmi szabályok betartás. Kapcsolattartás intézményvezetőkkel, önkormányzattal, étkezési díjak beszedése. Konyha folyamatos működésében való aktív közreműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Bővebben...
 
Térítési díj befizetésének időpontja

 
CSENGŐDI ÉRTÉKTÁR

...Ha van ötlete, ajánlata, az alábbi űrlap segítségével megteheti, elküldheti! A kitöltés végén csak a "küldés" gombra kell kattintania, megkapjuk! (Esetleg angol nyelvű rendszer esetén a "submit" feliratra.)
Nekünk érték...
Minden, ami nálunk szép, megőrzendő, megmutatandó, becsülendő! Csengődi különlegességek tárháza. Gyűjtsük össze közösen magunknak, utódainknak! Köszönjük, hogy segíti munkánkat!
http://goo.gl/forms/Ed415LZJ2a8QmPMw2
Köszönjük!

Helyi Értéktár Bizottság

 
Csengőd Községért Alapítvány

 
Térítési díj befizetés

 
Majális program

 
Kutyaszépség verseny a majálison

 
Képviselő-testületi ülés - meghívó

Előterjesztések:

A 2015. ÉVI ADÓÜGYI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓVAL, GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
Kiskőrös HTP 2015. évi beszámolója

 
FELHÍVÁS - A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁRA

Tisztelt Vállalkozó, Őstermelő!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35-37. § alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenységnek minősül a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelem-szerzésre irányuló tevékenysége. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Hivatkozással a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. b. pontjára, vállalkozónak minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 23. §-a alapján a mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelőt is), ha az e tevékenységéből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie, ha meghaladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell a jövedelmét meghatároznia. 

Tájékoztatom, hogy a 2015. évi helyi iparűzési adó bevallását Csengőd Község Polgármesteri Hivatal Adóügyi irodájához kell benyújtani. A bevallás határideje: 2016. május 31.

Felhívom figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának határidejével azonos időpontig kell megfizetni a 2015. évi adókülönbözetet az 52500037-03540000 sz. helyi iparűzési adó beszedési számlára, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2015. évre vonatkozóan az adó évi mértéke az adóalap 1,7 %-a.

A bevalláshoz szükséges nyomtatványok nem kerülnek postázásra önadózóink felé.
A bevallási nyomtatványok letölthetők a www.csengod.hu honlapunkról, illetve személyesen igényelhetők ügyfélfogadási időben az adóügyi irodában.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:      13.00-16.00
Szerda:     8.00-16.00
Péntek:     8.00-12.00


Felhívom figyelmét, hogy az adóbevallás aláírás nélkül érvénytelen, továbbá az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást!
Kérem Tisztelt Adózónkat, hogy befizetését, adóbevallását a határidő pontos betartásával szíveskedjen teljesíteni hivatalunk felé.


dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 36